background

A myphone.pl adatvédelmi szabályzata

I. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtási kötelezettségéből következően a következőkről tájékoztatjuk:

A személyes adatok kezelője
A myphone.pl weboldalon megadott személyes adatok adatkezelője az mPTech Sp. z o.o., melynek székhelye Varsó, ul. Nowogrodzka 31., a Varsó Kerületi Bíróság, XII Kereskedelmi Minisztérium Nemzeti Bírósági Nyilvántartásába bejegyzett száma 0000243245, adószáma 8951845043, KSH-száma 020167256,
Levelezési cím: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Cele przetwarzania
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtási kötelezettségéből következően tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a következő célokra használjuk fel:
szolgáltatás minőségének ellenőrzése és statisztikai és elemzési célok – ennek jogi alapja az adatkezelő jogos érdeke (a rendelet 6 cikkének, 1. bekezdésének f) pontja),
d) tájékoztatás kereskedelmi információkról, ideértve a marketing akciókat, kedvezményeket és promóciókat (a rendelet 6 cikkének, 1. bekezdésének a) pontja), amennyiben ehhez kifejezetten hozzájárul,

Feldolgozás időtartama
Személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig dolgozzuk fel, melyet meghosszabbítunk a panaszok elévülési idejével, amennyiben az ilyen feldolgozás szükséges a panasz végrehajtásához vagy az azzal szembeni védelemhez, valamint azzal az idővel, amely során az adatkezelő köteles tárolni őket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Amennyiben hozzájárul az adatfeldolgozáshoz, úgy az adatok feldolgozása addig történik, amíg vissza nem vonja a beleegyezését, vagy törli a fiókját a webhely online platformjáról. A beleegyezés visszavonására bármikor lehetősége van, anélkül, hogy az befolyásolná az engedély visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott feldolgozás jogszerűségét.

Az adatalany jogai
Jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, az adatokhoz való hozzáféréshez és kérheti azok helyesbítését, törlését, a feldolgozás mértékének csökkentését, továbbá kérheti az adatok átadását egy másik adatkezelőnek, valamint kifogást nyújthat be az adatok feldolgozását illetően anélkül, hogy ez befolyásolná az engedély visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott feldolgozás jogszerűségét,
Jogában áll panaszt tenni a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyelő szervhez – a Személyes Adatvédelmi Hivatal Elnökének, ha úgy találja, hogy az adatkezelő által végzett adatfeldolgozás jogszabályellenes.

Személyes adatok címzettjeinek adatai
Az adatkezelő személyes adatait kizárólag azoknak a szolgáltatóknak továbbítja, akik a szerződés végrehajtásához szükséges szolgáltatásokat nyújtanak az adatkezelő számára, például információs rendszereket szállítanak, műszaki előkészületeket végeznek, megbízásokat hajtanak végre, számviteli szolgáltatásokat nyújtanak, számlázási és elszámolási megállapodásokat teljesítenek, jogi és behajtói szolgáltatásokat biztosítanak, postai futárszolgálatot végeznek, a banki fizetések végrehajtását biztosítják, továbbá a személyes adatok megszerzésére felhatalmazott hatóságoknak, az alkalmazandó jog rendelkezéseinek megfelelően. Ilyen esetekben az átadott adatok mennyisége a szükséges minimumra korlátozódik. Ezenkívül az Ön által megadott információk az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsáthatók, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják.

Az adatok megadásának megtagadásának kötelezettsége és következményei
Amennyiben a feldolgozás a Szabályzat 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik, azaz a feldolgozásra vonatkozó beleegyezés alapján, akkor a hozzájárulás hiánya azt jelenti, hogy képtelenek leszünk feldolgozni személyes adatait és azokat eltávolítjuk az adatbázisainkból.

Profilalkotás
Személyes adatait automatikusan feldolgozzuk, beleértve a profilkészítést is, ami a vásárlási preferenciák azonosítására ad lehetőséget.

 

II. SÜTIK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Meghatározások
Adatkezelő – mPTech Sp. z o.o. cég, melynek székhelye Varsó, ul. Nowogrodzka 31., a Varsó Kerületi Bíróság, XII Kereskedelmi Minisztérium Nemzeti Bírósági Nyilvántartásába bejegyzett száma 243245, betéti tőkéje 13 712 500 PLN, adószáma 895-18-45-043
1. Sütik (ang. cookies) – az eszközökön rögzített és tárolt IT-adatok, különösen kis szövegfájlok, amelyeken keresztül a Felhasználó a weboldal oldalait használja.
2. Rendszergazda sütik – az adatkezelő által kiküldött sütik, amelyek az adatkezelő által a weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
3. Külső sütik – az adatkezelő partnerei által a weboldalon keresztül elhelyezett sütik.
4. Honlap – olyan webhely vagy alkalmazás, amely alatt az adatkezelő a myphone.pl domainen működő webhelyet futtat.
5. Eszköz – olyan elektronikus eszköz, amelyen keresztül a Felhasználó hozzáférést kap a Honlaphoz.
6. Felhasználó – olyan alany, akinek a szolgáltatásokat elektronikus úton lehet nyújtani, vagy akivel az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a Szabályzatnak és a törvénynek megfelelően megköthető.

Sütik
1. Az adatkezelő által használt sütik biztonságosak a Felhasználó eszköze számára. Különösképpen nem lehetséges ilyen módon vírusokat vagy egyéb nemkívánatos szoftvereket vagy rosszindulatú szoftvereket elhelyezni a Felhasználó eszközén. Ezek a fájlok lehetővé teszik a Felhasználó által használt szoftver azonosítását, és a Honlap minden egyes felhasználó egyedi igényéhez történő hozzáigazítását. A sütik általában tartalmazzák a származási domain nevét, az Eszközön eltelt tárolási idejüket és egy hozzárendelt értéket.
2. Az adatkezelő kétféle sütiket használ:
Munkamenet sütik: a Felhasználó Eszközén tárolódnak, és ott maradnak az adott böngészési munkamenet végéig. A mentett adatok ezután véglegesen eltávolításra kerülnek a készülék memóriájából. A munkamenet sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a Felhasználó Eszközéről.
Állandó sütik: a Felhasználó Eszközén tárolódnak, és azok törléséig ottmaradnak. Az adott böngésző munkamenetének befejezése vagy az Eszköz kikapcsolása nem törli őket a Felhasználó eszközéről. Az állandó sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a Felhasználó Eszközéről.
A Felhasználó korlátozhatja vagy letilthatja, hogy a sütik hozzáférjenek az Eszközéhez. Ennek az opciónak bejelölésekor a Honlap használata zavartalan lesz, kivéve azokat a funkciókat, amelyek természetüknél fogva sütiket igényelnek.

A sütik használatának célja:
1. A Honlap konfigurálása
a Honlap weboldalainak tartalmának a Felhasználó preferenciáihoz történő igazítása és a Honlap weboldalainak használatának optimalizálása.
a Honlapot Felhasználók eszközeinek és helyének felismerése, valamint a Honlap megfelelő, a Felhasználó igényeihez igazított megjelenítése;
a Felhasználó által kiválasztott beállítások és a felhasználói felület személyre szabása, például a kiválasztott nyelv vagy régió tekintetében,
a felkeresett oldalak történetének megjegyzése, és ezáltal megfelelő tartalmak ajánlása,
2. Felhasználói hitelesítés az oldalon és felhasználói munkamenetek biztosítása a webhelyen
a Honlap Felhasználó munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a Felhasználónak nem kell újra beírnia bejelentkezési nevét és jelszavát a Honlap minden aloldalánál;
a Honlap kiválasztott funkcióinak helyes beállítása, különös tekintettel a böngésző munkamenetének hitelességére.
az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának optimalizálása és növelése.
3. Elemzés és kutatás, valamint közönségvizsgálat

Műszaki intézkedések és kötelezettségeid
A Honlap mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok védelmét, és megelőzze harmadik felek jogosulatlan hozzáférését. Minden szükséges szerver-, csatlakozás és weboldal biztonsági intézkedést alkalmazunk. Az elektronikus fizetés kiválasztása esetén valamennyi csatlakozás biztonságos titkosított kapcsolaton keresztül történik. Azonban az általunk hozott intézkedések elégtelennek bizonyulhatnak, ha a Felhasználó nem tartja be a biztonsági intézkedéseket. Különösen ügyelni kell a weboldalra történő bejelentkezéshez használt felhasználónév és jelszó titokban tartására és ki nem adására harmadik feleknek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Honlap – a weboldalra történő bejelentkezést leszámítva – sosem kéri azok megadását. Annak érdekében, hogy a jogosulatlan személyek ne használhassák a fiókját, kérjük, jelentkezzen ki a weboldal használata után.