background

Jak importować lub eksportować kontakty?

Aby eksportować lub importować kontakty w smartfonie z zainstalowanym systemem Andorid 7.0 należy:

 1. W menu głównym wejść w ikonę Kontakty 
 2. W lewym górnym rogu odnajdujemy ikonę opcji
 3. Z menu wybieramy Ustawienia 
 4. Następnie Importuj lub Eksportuj
 5. Importujemy/eksportujemy kontakty z lub do wybranego nośnika danych

W przypadku eksportowania kontaktów mamy dwie opcje:

 1. Zapisania kontaktów do pliku
 2. Udostępnienie wszystkich kontaktów poprzez aplikacje lub wiadomość

W przypadku importowania kontaktów możemy je wczytać z pliku lub karty SIM

 1. Wybieramy, które kontakty mają zostać skopiowane
 2. Klikamy Importuj lub Zapisz gdy chcemy je importować

  Po poprawnie wykonanej czynności zostaniemy poinformowani komunikatem ile kontaktów zostało zaimportowanych

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za opinię!