background

Jak mohu spustit funkci obnovení u HAMMER Iron?

Funkce obnovení obnoví zařízení do továrního nastavení a odstraní všechny data a uživatelská nastavení.

  1. Podržte tlačítko zesílení hlasitosti (Vol+) současně s tlačítkem pro zap/vyp telefonu po dobu 5 sekund.
  2. Na obrazovce se objeví logo robota Android s vykřičníkem.
  3. Klepněte jednou na tlačítko zap/vyp a stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (Vol-). Stisknutím tlačítka zesílení hlasitosti (Vol+) vyberte položku WIPE DATA / FACTORY RESET (Vymazání dat / Tovární reset).
Byl tento článek pro vás užitečný?
Děkujeme za váš názor!