background

Jak kopírovat a vkládat text v zařízeních s OS Android 7?

Jak zkopírovat a vkládat text do zařízení se systémem Android 7?
Postupujte dle pokynů níže:

  1. Držte prstem slovo, které chcete kopírovat.
  2. Objeví se okno podobné následujícímu:
  3. Chcete-li vybrat více než jedno slovo, použijte posuvníky. Můžete také vybrat celý text klepnutím na tlačítko [Vybrat vše]
  4. klepnutím na: [Kopírovat] pro kopírování nebo [Vyjmout] pro vyjmutí vybraných znaků.
  5. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit zkopírovaný text a přidržte prst (přibližně 2 sekundy). Chcete-li text vložit, vyberte [Vložit].
Byl tento článek pro vás užitečný?
Děkujeme za váš názor!