background

Ochrana osobních údajů

I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při plnění povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen “nařízení”) informujeme o následujících skutečnostech:

Správce osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů na myphone.pl je mPTech Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Nowogrodzka 31, zapsané v okresní soud. Sv Varšavě XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256,
Adresa korespondence: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Cíle zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů za účelem:
Výzkumu kvality služeb a pro analytické a statistické účely – právním základem je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení,
d) zasíláním obchodních informací, marketingových akcí, včetně informací o slevách a akcích na základě (čl. 6 odst 1 bod a nařízení), není-li výslovného souhlasu,

Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, prodloužené o dobu omezení pro nároky, pokud je to nezbytné k provedení nebo odškodnění toto zpracování, a do doby, ve které je vyžadován správce jejich uložení v souladu s platnými právními předpisy.
Pokud souhlasíte se zpracováním, data budou zpracovávána, dokud svůj souhlas neodeberete nebo nevymažete svůj účet na online platformě webových stránek. Odvolání souhlasu je kdykoli možné, aniž by byla dotčena legalita zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odstoupením.

Osobní práva
Máte kdykoliv právu na odstoupení od souhlasu se zpracováním osobních údajů, přístup k těmto údajům a požadovat jejich opravu, vymazání a omezení zpracování, přenos dat pro jiného správce a právo podat námitku, pokud jde o zpracování údajů bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho stažením,
Máte nárok podat stížnost orgánu pro ochranu údajů, zabývající se ochranou osobních údajů – Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zpracování údajů správcem je v rozporu s nařízením.

Údaje o příjemcích osobních údajů
Administrátor předá osobní informace poskytovatele pouze za služby správce nezbytné pro provedení zakázky, například dodavatelé informačních systémů, subjektů podílejících se na přípravě technického vyřizování objednávek, účetnictví, fakturaci a vypořádání smluv, poskytovatelů právních služeb a vymáhání pohledávek, poštovní operace pro kurýry, banky při provádění plateb a orgány oprávněné k získání osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. V takových případech je množství přenesených dat omezeno na požadované minimum. Kromě toho mohou být informace, které poskytnete, zpřístupněny příslušným orgánům veřejné správy, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Povinnost a důsledky neposkytnutí údajů
V případě, že zpracování probíhá na základě čl. 6 par. 1 lit. a) nařízení, tj. na základě souhlasu se zpracováním, pak nesouhlas bude znamenat neschopnost zpracovat a odstranit vaše osobní údaje z našich databází.

profilování
vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně, a to i formou profilování, což povede k identifikaci nákupních preferencí.

 

II. COOKIES
Definice
Administrátor – znamená společnost mPTech Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Nowogrodzka 31, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem ve Varšavě, divize IX Národního soudního rejstříku pod číslem 243 245, která má základní kapitál ve výši 13 712 500 PLN a NIP: 895-18-45-043
1. Cookies – jsou data IT, zejména malé textové soubory, uložené a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá stránky webových stránek.
2. Cookies administrátora – jsou soubory cookies, které administrátor zadá v souvislosti s poskytováním elektronických služeb správcem prostřednictvím webových stránek.
3. Externí soubory cookies – označují cookies, které jsou umístěny partnery správce prostřednictvím webových stránek.
4. Servis – webová stránka nebo aplikace, v rámci které administrátor provozuje webovou stránku působící v doméně myphone.pl.
5. Zařízení – je elektronické zařízení, pomocí něhož uživatel získá přístup k webové stránce.
6. Uživatel – je subjekt, pro který mohou být elektronické služby poskytovány v souladu s předpisy a právními předpisy nebo s nimiž může být uzavřena Smlouva o poskytování elektronických služeb.

Cookies
1. Cookies používané administrátorem jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software vstoupily do uživatelských zařízení. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a individuálně upravit stránku pro každého uživatele. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich ukládání na zařízení a přiřazenou hodnotu.
2. Správce používá dva typy souborů cookies:
Soubory cookies relace: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstanou tam až do konce určité relace prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti přístroje. Mechanismus cookies relace neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele.
Trvalé soubory cookies: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je nevymaže ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele.
Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup ke svým zařízením souborů cookies. Použijete-li tuto možnost, bude možné používat webové stránky kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookies.

Účty, ve kterých se používají soubory cookies:
1. Konfigurace webových stránek
úpravou obsahu webových stránek na předvolby uživatele a optimalizací používání webových stránek.
rozpoznávání zařízení uživatele webových stránek a jeho umístění a správné zobrazení webových stránek přizpůsobených jeho individuálním potřebám;
zapamatování nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. v rozsahu zvoleného jazyka nebo oblasti, ze které uživatel přichází,
pamatovat si historii navštívených stránek na webu, abyste mohli doporučit obsah,
2. Ověření uživatelů na webu a poskytování návštěv uživatelů na webu
udržování návštěvy uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webových stránek;
správnou konfiguraci vybraných funkcí webových stránek, což umožňuje ověřit pravost relace prohlížeče.
optimalizaci a zvýšení efektivity služeb poskytovaných administrátorem.
3. Analýza a výzkum a audit publika

Technická opatření a vaše závazky
Tyto webové stránky vynakládají veškeré úsilí na ochranu vašich údajů a ochranu před činnostmi třetích stran. Používáme potřebné zabezpečení pro servery, připojení a webové stránky. Všechna volání související s vašimi elektronickými platbami budou provedena prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení, pokud zvolíte tuto možnost. Opatření, která přijali, se však mohou ukázat jako nedostatečná, pokud sami nedodržujete bezpečnostní pravidla. Zejména musíte zachovat důvěrnost vašeho přihlašovacího jména a hesla pro web a nesdílet je s třetími stranami. Nezapomeňte, že webová stránka vás nepožádá, abyste je poskytli, s výjimkou jejich poskytnutí při přihlašování k webovým stránkám. Abyste zabránili neoprávněným osobám používat váš účet, odhlaste se po použití webové stránky.