background

Как се стартира функция recovery в HAMMER Iron?

Функцията recovery възстановява фабричните настройки на устройството и изтрива цялата информация и настройки на потребителя.

  1. На изключено и заредено устройство едновременно натиснете бутон за увелизаване на звук VOLUME + и бутон POWER за около 5 секунди.
  2. Трябва да се покаже лого на Android (робот с удивителен знак) в телефона.
  3. Кликнете бутон POWER веднъж, след това използвайте бутон за намаляване на звука VOLUME, за да изберете опция WIPE DATA / FACTORY RESET като потвърждавате с бутона VOLUME +.
  4. В следващата стъпка избирате по същия начин Yes – delete all user data
  5. След кратко време (след възстановяване на настройките), моля, изберете опцияREBOOT SYSTEM NOW
Тази статия беше ли полезна за Вас?
Благодаря Ви за Вашето мнение!