Osiągnięcia

zlotybell2017
Nagroda
Złoty Bell 2017
w kategorii
Polska Firma Roku
2017
achievement5
Nagroda
Złoty Bell 2012
myPhone DECO
“Najlepszy telefon
dla Seniora roku 2012”
achievement1
Produkt roku
CHIP "16
Hammer AXE LTE
w kategorii
smartfony do 1000 zł
achievement3
European
Android Award 2017
Współpraca z Google
przy wdrażaniu
produktów
achievement2
Google
MADA
Zapewnia bezpieczeństwo
i legalność
achievement4
Własny
serwis OTA
aktualizacje systemu
w trybie
Over the Air
Aktualności